TV& VIDEO

MC Lê Anh

Bốn mùa yêu thương: MC Lê Anh nói gì về sự vô cảm trong xã hội hiện đại?

Bốn mùa yêu thương: MC Lê Anh nói gì về sự vô cảm trong xã hội hiện đại?

VTV.vn - Là khách mời trong chương trình "Bốn mùa yêu thương", MC Lê Anh sẽ bày tỏ quan điểm của mình như thế nào xung quanh chủ đề "Sự vô cảm"?