TV& VIDEO

mề đay

Xử lý nhanh khi dị ứng mỹ phẩm

Xử lý nhanh khi dị ứng mỹ phẩm

Dị ứng mỹ phẩm có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng nhưng ở mức độ nào, người bệnh cũng cần biết cách xử lý kịp thời, tránh để tình trạng dị ứng nặng thêm.