TV& VIDEO

mê tín dị đoan

Cần xử lý dứt điểm nạn cúng bái mê tín tại suối Đá Xẻ, Khánh Hòa

Cần xử lý dứt điểm nạn cúng bái mê tín tại suối Đá Xẻ, Khánh Hòa

VTV.vn - Vấn đề cúng bái mê tín tại suối Đá Xẻ, chính quyền địa phương nắm được sự việc và nhiều lần tổ chức tháo gỡ các lán trại, bàn thờ nhưng mọi thứ đâu lại vào đấy.