TV& VIDEO

Microsoft mua lại Linkedin

Jeff Weiner - Người dẫn dắt LinkedIn đến thành công

Jeff Weiner - Người dẫn dắt LinkedIn đến thành công

VTV.vn - Giám đốc điều hành của LinkedIn, ông Jeff Weiner, là người dẫn dắt LinkedIn đến được thành công như ngày hôm nay.