TV& VIDEO

Microsoft Office

Microsoft Office 365 - Lời giải cho bài toán vận hành của các doanh nghiệp

Microsoft Office 365 - Lời giải cho bài toán vận hành của các doanh nghiệp

VTV.vn - Hôm nay, Microsoft và Phòng Công nghiệp & Thương mại Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo chia sẻ những giải pháp CNTT dành cho các doanh nghiệp.