TV& VIDEO

miền Bắc đón không khí lạnh

Miền Bắc đón không khí lạnh từ ngày 1/3

Miền Bắc đón không khí lạnh từ ngày 1/3

Hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng ngày 1/3, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.