miễn

Nhiều chính sách miễn, giảm học phí tại trường đại học

Nhiều chính sách miễn, giảm học phí tại trường đại học

VTV.vn - Trong năm học 2018 - 2019, một số trường đại học tại TP.HCM sẽ áp dụng nhiều chính sách giảm, miễn học phí với mức giảm lên đến 50%.