TV& VIDEO

miễn giảm thuế

Sẽ miễn giảm thuế cho doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề

Sẽ miễn giảm thuế cho doanh nghiệp tham gia giáo dục nghề

VTV.vn - Đây là nội dung quan trọng trong công văn của Bộ LĐ-TB&XH gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương.