TV& VIDEO

miễn giảm thuế

Áo kiện Đức vì áp phí đường cao tốc với xe đăng ký nước ngoài

Áo kiện Đức vì áp phí đường cao tốc với xe đăng ký nước ngoài

VTV.vn - Áo sẽ kiện Đức vì liên quan đến các kế hoạch phân biệt đối xử của Berlin đối với các xe của Đức và xe đăng ký ở nước ngoài khi thu phí đường cao t