miễn giảm thuế

Nhiều loại hàng hóa của Canada xuất khẩu sang Việt Nam sẽ được miễn giảm thuế

Nhiều loại hàng hóa của Canada xuất khẩu sang Việt Nam sẽ được miễn giảm thuế

VTV.vn - Khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực nhiều loại hàng hóa của Canada xuất khẩu sang Việt Nam sẽ được miễn giảm thuế.