TV& VIDEO

miền Tây mùa nước nổi

Mùa nước nổi không về miền Tây

Mùa nước nổi không về miền Tây

VTV.vn - Đã gần hết tháng 7 âm lịch, nhưng đến nay ở miền Tây, con nước vẫn không tràn lên mặt ruộng.