TV& VIDEO

miễn thuế

Campuchia miễn thuế cho nhiều hàng hóa Việt Nam

Campuchia miễn thuế cho nhiều hàng hóa Việt Nam

VTV.vn - Việt Nam sẽ được hưởng thuế nhập khẩu 0% đối với 29 mặt hàng xuất khẩu vào Campuchia.