TV& VIDEO

miền trung Việt Nam

UNDP hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân sau bão số 12

UNDP hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân sau bão số 12

VTV.vn - UNDP đã hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Quảng Nam sau bão số 12 với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.