miệng cống

Nhiều hố ga, miệng cống ở TP.HCM ngập rác

Nhiều hố ga, miệng cống ở TP.HCM ngập rác

VTV.vn - Nhiều miệng cống, nắp hố ga ở TP.HCM hiện nay tiêu thoát một xô nước còn khó chưa nói đến khi mưa lớn, bởi những miệng cống này đã bị rác thải lấp kín.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive