mổ cận thị

Lựa chọn phương pháp khi mổ cận thị

Lựa chọn phương pháp khi mổ cận thị

VTV.vn - Lựa chọn phương pháp nào để mổ cận thị cho con là điều mà mỗi bậc phụ huynh luôn cân nhắc.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive