TV& VIDEO

mô hình bác sĩ gia đình

Hà Nội: tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm gắn với mô hình bác sĩ gia đình

Hà Nội: tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm gắn với mô hình bác sĩ gia đình

VTV.vn - Năm 2018, Sở Y tế Hà Nội đặt mục tiêu 100% trạm y tế sẽ quản lý các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, tăng huyết áp... theo mô hình bác sĩ gia đình.