TV& VIDEO

mô hình HTX kiểu mới

Thủ tướng khảo sát mô hình HTX kiểu mới tại Đồng Tháp

Thủ tướng khảo sát mô hình HTX kiểu mới tại Đồng Tháp

VTV.vn - Sáng 12/6, Thủ tướng cùng đoàn công tác TƯ đã đến khảo sát tình hình hoạt động của mô hình HTX kiểu mới, triển khai tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp.