TV& VIDEO

mô hình kinh doanh

Nhân rộng mô hình kinh doanh bền vững

Nhân rộng mô hình kinh doanh bền vững

VTV.vn - Trong Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2017 tổ chức sáng ngày 10/10 đã giới thiệu một số mô hình kinh doanh bền vững hiện nay.