TV& VIDEO

mô hình kinh doanh

Blinkist: Ứng dụng đọc sách trong "nháy mắt"

Blinkist: Ứng dụng đọc sách trong "nháy mắt"

VTV.vn - Blinkist là một dịch vụ giúp người dùng đọc hoặc nghe những bài học quan trọng từ các quyển sách non-fiction (phi hư cấu) trong thời gian 15 phút hoặc ít hơn nữa.