TV& VIDEO

mô hình liên kết

Ninh Thuận đẩy mạnh liên kết trong sản xuất lúa

Ninh Thuận đẩy mạnh liên kết trong sản xuất lúa

VTV.vn - Để nâng cao hiệu quả kinh tế của cây lúa cũng như tăng nguồn lợi cho nông dân, tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa.