TV& VIDEO

mô hình liên kết

Bắt tay với doanh nghiệp, nông dân bớt lo đầu ra

Bắt tay với doanh nghiệp, nông dân bớt lo đầu ra

VTV.vn - Chủ động nguyên liệu đầu vào, doanh nghiệp cũng yên tâm sản xuất. Con đường từ sản xuất đến tiêu thu được rút ngắn lại bởi cái bắt tay giữa người nông dân và doanh nghiệp.