TV& VIDEO

mô hình trồng rau sạch

Thú vị mô hình trồng rau sạch trong trường học ở TP.HCM

Thú vị mô hình trồng rau sạch trong trường học ở TP.HCM

VTV.vn - Nhiều trường học ở TP Hồ Chí Minh đang phát động phong trào thầy trò cùng nhau trồng rau sạch.