TV& VIDEO

mô hình trường học mới

TP.HCM: Nỗ lực áp dụng mô hình VNEN tại từng quận huyện

TP.HCM: Nỗ lực áp dụng mô hình VNEN tại từng quận huyện

VTV.vn - Ngành giáo dục TP.HCM vẫn đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện mô hình Trường học mới tại Việt Nam tùy vào điều kiện từng quận, huyện.