mô hình VNEN

TP.HCM: Linh hoạt trong áp dụng mô hình giáo dục  VNEN

TP.HCM: Linh hoạt trong áp dụng mô hình giáo dục VNEN

VTV.vn - Trong các điểm mới về giáo dục vài năm trở lại, mô hình trường học mới VNEN là chủ đề gây tranh cãi nhiếu nhất. TP.HCM sẽ áp dụng mô hình này như thế nào?