TV& VIDEO

mỡ lợn

Kĩ nghệ chế nước phở không cần xương

Kĩ nghệ chế nước phở không cần xương

 Không cần lích kích ninh xương, không cần tốn nhiều tiền, chỉ cần cho vài viên đường hóa học Trung Quốc, thêm ít mỡ lợn cho có vẻ giống nước dùng được ninh từ xương...