mổ mắt

Việt Nam lần đầu phẫu thuật mắt không chạm mắt

Việt Nam lần đầu phẫu thuật mắt không chạm mắt

VTV.vn - Một kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật mắt là phẫu thuật mắt không chạm mắt đã vừa được áp tại bệnh viện của Việt Nam.