TV& VIDEO

mở rộng Quốc lộ 1A

Bộ Giao thông vận tải muốn đạt được mục tiêu thì không thể trông chờ vào ngân sách Nhà nước

Bộ Giao thông vận tải muốn đạt được mục tiêu thì không thể trông chờ vào ngân sách Nhà nước

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải hay các địa phương phải giải quyết cơ chế, chính sách cho từng dự án giao thông nhằm huy động được vốn để đầu tư xây dựng.