mở rộng

Google dự chi 30 tỷ USD mua các công ty nước ngoài

Google dự chi 30 tỷ USD mua các công ty nước ngoài

Nhằm mở rộng kinh doanh các sản phẩm thông minh và tránh vướng vào các vụ kiện tụng bản quyền, hãng công nghệ Google đang lên kế hoạch bỏ ra 30 tỷ USD để mua các công ty nước ngoài và bản quyền công nghệ.