TV& VIDEO

mộc bản

Nét độc đáo của Mộc bản Kinh Phật Mục Ngưu Đồ

Nét độc đáo của Mộc bản Kinh Phật Mục Ngưu Đồ

VTV.vn - Từ đường Lý Phương Viên của dòng họ Đặng ở Huế đang lưu giữ 5 bộ Mộc bản Phật Giáo có giá trị đặc biệt. Một trong số đó là bộ Mộc bản “Mục Ngưu Đồ”.