mối đe dọa

Liên lạc trong “bóng tối” - Mối đe dọa khủng bố mới

Liên lạc trong “bóng tối” - Mối đe dọa khủng bố mới

VTV.vn - Liên lạc trong “bóng tối” là hình thức liên lạc, tuyên truyền trên nền tảng Internet giúp các tổ chức cực đoan che giấu danh tính một cách dễ dàng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive