TV& VIDEO

mối đe dọa

Liên lạc trong “bóng tối” - Mối đe dọa khủng bố mới

Liên lạc trong “bóng tối” - Mối đe dọa khủng bố mới

VTV.vn - Liên lạc trong “bóng tối” là hình thức liên lạc, tuyên truyền trên nền tảng Internet giúp các tổ chức cực đoan che giấu danh tính một cách dễ dàng.