TV& VIDEO

mời gọi nhà đầu tư

Thu hút đầu tư Nhật Bản tại Bình Dương đạt 115 triệu USD

Thu hút đầu tư Nhật Bản tại Bình Dương đạt 115 triệu USD

VTV.vn - Nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản vào tỉnh Bình Dương đã tăng mạnh từ đầu năm đến nay, đạt 115 triệu USD.