môi trường biển

Quảng Ngãi: Hải sản bị tận diệt vì nạn đánh thuốc nổ trên biển

Quảng Ngãi: Hải sản bị tận diệt vì nạn đánh thuốc nổ trên biển

VTV.vn - Việc sử dụng chất nổ đánh bắt hải sản với tính chất hủy diệt đã gây không ít khó khăn cho hàng nghìn người dân sinh sống phụ thuộc vào ngư trường này.