TV& VIDEO

môi trường biển

Quảng Bình: Nhìn lại một năm chuyển đổi kinh tế sau sự cố môi trường biển

Quảng Bình: Nhìn lại một năm chuyển đổi kinh tế sau sự cố môi trường biển

VTV.vn - Sự cố môi trường biển đã trôi qua 1,5 năm, cuộc sống của người dân các vùng biển chịu ảnh hưởng, đang dần ổn định trở lại.