TV& VIDEO

môi trường biển

Đường đến trường của trẻ em vùng biển

Đường đến trường của trẻ em vùng biển

VTV.vn - Hàng chục tỷ đồng hỗ trợ kịp thời mang ý nghĩa thiết thực, là nguồn động viên cho con em ngư dân 4 tỉnh Bắc miền Trung vững bước đến trường.