TV& VIDEO

môi trường đầu tư

Đại biểu Quốc hội làm rõ nhiều khó khăn của tình hình kinh tế

Đại biểu Quốc hội làm rõ nhiều khó khăn của tình hình kinh tế

VTV.vn - Trong phiên họp sáng nay (1/11), nhiều khó khăn của tình hình kinh tế xã hội tiếp tục được các đại biểu phân tích, làm rõ.