TV& VIDEO

môi trường giáo dục

Trường kỷ luật "nghiêm khắc" hay "linh hoạt" - Ai là người lựa chọn?

Trường kỷ luật "nghiêm khắc" hay "linh hoạt" - Ai là người lựa chọn?

VTV.vn - Chuyên gia giáo dục cho rằng, dù nhà trường có chọn triết lý giáo dục nào, quan trọng nhất cha mẹ cần hiểu rõ về con mình và lựa chọn môi trường giáo dục phù hợp nhất.