TV& VIDEO

môi trường giáo dục

Thầy Hiệu trưởng mỗi ngày đều đứng cổng trường chào học sinh

Thầy Hiệu trưởng mỗi ngày đều đứng cổng trường chào học sinh

VTV.vn - Bất kể nắng hay mưa, hàng ngày thầy Nguyễn Quốc Bình đều đứng ở cổng trường đón học sinh đến và chào học sinh khi ra về.