TV& VIDEO

môi trường không khí

Trung Quốc: 2/3 doanh nghiệp vi phạm quy định môi trường

Trung Quốc: 2/3 doanh nghiệp vi phạm quy định môi trường

VTV.vn - Kết quả đợt thanh sát vừa được tiến hành tại Trung Quốc cho thấy, 2/3 doanh nghiệp nước này đã vi phạm quy định bảo vệ môi trường không khí.