TV& VIDEO

môi trường không khói thuốc

Nhiều chủ nhà hàng, khách sạn ở Việt Nam “nuông chiều” khách hút thuốc lá

Nhiều chủ nhà hàng, khách sạn ở Việt Nam “nuông chiều” khách hút thuốc lá

VTV.vn - Việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá trong các nhà hàng, khách sạn ở Việt Nam còn gặp khó khăn vì tâm lý sợ mất khách và chiều khách hàng.