TV& VIDEO

môi trường kinh doanh Việt Nam

Môi trường kinh doanh Việt Nam tăng 14 bậc

Môi trường kinh doanh Việt Nam tăng 14 bậc

VTV.vn - Môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng 14 bậc lên vị trí 68 trong tổng số 190 nền kinh tế.