môi trường ô nhiễm

Trực tiếp Thế hệ số 18h30 (5/6): Môi trường ô nhiễm ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống?

Trực tiếp Thế hệ số 18h30 (5/6): Môi trường ô nhiễm ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống?

VTV.vn - Hiểu được môi trường ảnh hưởng thế nào đối với đời sống con người là điều vô cùng cần thiết, một khi môi trường ô nhiễm thì cuộc sống của con người chúng ta cũng bị đe dọa