TV& VIDEO

môi trường ô nhiễm

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ

Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Hoa Kỳ

VTV.vn - Chủ tịch nước tin tưởng, với quyết tâm và thiện chí của cả hai nước, quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển.