TV& VIDEO

môi trường tự nhiên

Tranh cãi về việc gây mê tôm hùm trước khi chế biến

Tranh cãi về việc gây mê tôm hùm trước khi chế biến

VTV.vn - Kể từ tháng 3/2018, hành động "nhúng tôm hùm vào nước sôi" phổ biến ở các nhà hàng sẽ bị cấm tuyệt đối.