TV& VIDEO

môi trường tự nhiên

Đề xuất giải tỏa vườn thú tại Công viên 29/3 Đà Nẵng

Đề xuất giải tỏa vườn thú tại Công viên 29/3 Đà Nẵng

VTV.vn - Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng đã đề xuất với Sở Xây dựng thành phố về việc giải tỏa khu vườn nuôi thú tại Công viên 29/3.