Món ăn đường phố

Lễ hội cày ruộng Hoàng gia ở Thái Lan

Lễ hội cày ruộng Hoàng gia ở Thái Lan

VTV.vn - Là quốc gia mà nông nghiệp chiếm một phần quan trọng của nền kinh tế nên Thái Lan xem trọng các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng cầu mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa.