TV& VIDEO

môn Địa lý

Đề thi môn Địa lý mang tính thời sự, bám sát chương trình

Đề thi môn Địa lý mang tính thời sự, bám sát chương trình

VTV.vn - Theo các thí sinh, đề thi môn Địa lý năm nay khá bám sát chương trình, câu hỏi mang tính thời sự liên quan đến tình trạng xâm nhập mặn tại ĐBSCL.