TV& VIDEO

Moody’s

Moody’s công bố mức xếp hạng tín nhiệm "vàng" AAA cho AIIB

Moody’s công bố mức xếp hạng tín nhiệm "vàng" AAA cho AIIB

VTV.vn - Hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s vừa công bố quyết định xếp hạng tín nhiệm mức cao nhất cho Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB), với triển vọng ổn định.