TV& VIDEO

Morgan Stanley

Snapchat khởi động IPO ước tính lên đến 25 tỷ USD

Snapchat khởi động IPO ước tính lên đến 25 tỷ USD

VTV.vn - Snapchat đã vừa khởi động thương vụ IPO (bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) được xem là lớn nhất 3 năm qua trong lĩnh vực mạng xã hội.