TV& VIDEO

Một nhà

"Không có Bài hát Việt, sẽ không có Thơm và Đen hôm nay"

"Không có Bài hát Việt, sẽ không có Thơm và Đen hôm nay"

VTV.vn - Đây là lời khẳng định của Quách Văn Thơm – một trong những rapper được yêu thích nhất hiện nay.