TV& VIDEO

Mozambique

Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Mozambique - Swaziland

Tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Mozambique - Swaziland

VTV.vn - Tại Thủ đô Maputo, Mozambique đã diễn ra buổi Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Mozambique 2017.