TV& VIDEO

Mozambique

Chủ tịch nước thăm Công ty Movitel

Chủ tịch nước thăm Công ty Movitel

VTV.vn - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và tìm hiểu về hoạt động kinh doanh tại Công ty viễn thông Movitel, liên doanh giữa Viettel với Mozambique.