TV& VIDEO

MTTQ Việt Nam

Nhiều hoạt động ủng hộ đồng bào vùng lũ

Nhiều hoạt động ủng hộ đồng bào vùng lũ

VTV.vn - Trong lúc này, những hoạt động hỗ trợ của nhân dân cả nước sẽ là động lực giúp đồng bào vùng lũ vượt qua mất mát, khó khăn sớm ổn định cuộc sống.