TV& VIDEO

mua bán nợ xấu

Thực trạng thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam

Thực trạng thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam

VTV.vn - Lượng nợ xấu mà Công ty quản lý tài sản VAMC được giao xử lý trong năm nay là 140.000 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng giá trị các khoản nợ xấu mà VAMC đã mua.