TV& VIDEO

mua bán trái phép

Tuyên 4 án tử hình trong đường dây buôn bán 102 kg heroin

Tuyên 4 án tử hình trong đường dây buôn bán 102 kg heroin

VTV.vn - 4 án tử hình, 1 án chung thân là bản án dành cho các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép 294 bánh heroin (tương đương 102 kg).