TV& VIDEO

Mua bán và Sáp Nhập

Tổng giá trị mua bán và sáp nhập tại Việt Nam đạt mốc kỷ lục 5,8 tỷ USD

Tổng giá trị mua bán và sáp nhập tại Việt Nam đạt mốc kỷ lục 5,8 tỷ USD

VTV.vn - Năm 2016, tổng giá trị mua bán và sáp nhập tại Việt Nam đạt mốc kỷ lục 5,8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng gần 12% so với năm trước.