TV& VIDEO

mùa Đông ấm

Ứng phó với mùa Đông ấm trong vụ lúa Đông Xuân

Ứng phó với mùa Đông ấm trong vụ lúa Đông Xuân

VTV.vn - Các giống lúa ngắn ngày có thể là chìa khóa thành công cho vụ Đông Xuân 2015 – 2016 của miền Bắc, trong bối cảnh El Nino đang mang đến một mùa Đông ấm.