TV& VIDEO

múa đương đại

"Điểm nhìn chung", sự giao thoa múa đương đại Pháp – Việt

"Điểm nhìn chung", sự giao thoa múa đương đại Pháp – Việt

VTV.vn - Triển lãm giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật 34 bức ảnh của 8 nghệ sĩ Pháp và Việt Nam về cùng một chủ đề, đó là múa đương đại.