TV& VIDEO

mua kháng sinh

Mua kháng sinh ở Việt Nam dễ như… mua rau!

Mua kháng sinh ở Việt Nam dễ như… mua rau!

VTV.vn - Hiện nay, tình trạng tự ý sử dụng thuốc kháng sinh tràn lan, việc mua bán thuốc không theo đơn vẫn hết sức dễ dàng.