TV& VIDEO

mưa lũ miền Trung

Các cơ quan, ban, ngành quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Các cơ quan, ban, ngành quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ

VTV.vn - Để giúp các địa phương bị thiệt hại vượt lên khó khăn, hôm nay (16/10), nhiều cơ quan, ban, ngành đã tổ chức phát động quyên góp hỗ trợ nhân dân vùng lũ.