TV& VIDEO

mua nhà

Hợp đồng ký quỹ có an toàn cho người mua nhà?

Hợp đồng ký quỹ có an toàn cho người mua nhà?

VTV.vn - Trong Luật Kinh doanh Bất động sản chưa đề cập đến hợp đồng ký quỹ, vậy liệu dạng hợp đồng này có an toàn cho người mua nhà?